Červenec 26, 2016

Služby

 • Měření hluku

  Zajistíme pro Vás autorizované měření hluku, dle konkrétního požadavku.
  (měření doby dozvuku, měření hluku v chráněném venkovním prostoru, měření hluku v chráněném vnitřním prostoru, měření vzduchové neprůzvučnosti, měření kročejové neprůzvučnosti, vložného útlumu prvků, měření vibrací, měření akustické intenzity strojů a nářadí, atd.)

 • Návrh, řešení a realizace prostorové akustiky

  Navrhneme Vám řešení vnitřní prostorové akustiky, dle zažitých standardů v rámci Vašeho rozpočtu, nebo provedeme výpočty pomocí speciálních programů pro výpočet doby dozvuku atp. včetně realizace.

 • Návrh, řešení a realizace protihlukových úprav

  Vyřešíme Vaše problémy s nadlimitním hlukem na pracovišti, snížíme hlukové emise strojů a technologií. Zajistíme snížení hluku u klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel. Zvýšíme neprůzvučnost u stěn, stropů a podlah Vašich bytů a komerčních prostor. Navrhneme a dodáme anti-vibrační uložení strojů atd. Odhlučníme stoupačky a šachty u bytových domů. Navrhneme protihluková opatření u Vašich výrobků a produktů.

 • Tepelné izolace

  Navrhneme Vám dostatečné tepelné izolace dle platných norem a dle konstrukčních detailů stavby. Realizujeme zateplení pomocí foukané izolace s různými materiály. Nabízíme blower-door test a měření tepelných ztrát pomocí termokamery.

 • Protipožární nástřiky

  Zvyšujeme požární odolnost pomocí nástřiku PROMASPRAY F250 s nízkou objemovou hmotností, který splňuje hodnoty požární odolnosti až do 240 minut.

 • Akustické nástřiky a omítky

  Jako první v České Republice nabízíme ucelený a certifikovaný sortiment pro povrchovou úpravu stropů a stěn, které nahrazují klasické omítky a štuky. Ekonomicky výhodné a vysoce estetické řešení akustiky interiérů.