Červenec 26, 2016

Protihlukové úpravy

Nadměrný hluk škodí zdraví a je zdrojem stresu a nepohody. Nabízíme řešení pro snížení hluku v pracovním prostředí, ve venkovním prostředí tak i v bytových domech atp.

Protihluková opatření v bytech

Provádíme zvýšení neprůzvučnosti u stěn, stropů a podlah pomocí účinných akustických desek WOLF PhoneStar®. Tyto desky vynikají oproti jiným systémům vysokou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti při zachování minimální tloušťky dodatečné izolace.

10 výhod desek Wolf PhoneStar®

  • Vynikající zvukově izolační vlastnosti – v celém frekvenčním spektru, zejména při nízkých frekvencích
  • Unikátní konstrukce – patentovaná struktura desky, vysoká pevnost v tlaku
  • Minimální tloušťka – pouze 10 respektive 15 mm, ideální pro rekonstrukce i novostavby
  • Univerzální použití – izolace podlah, stěn a stropů
  • Podklady pro projektování – přes 80 doporučených systémových řešení, akustický katalog
  • Jednoduchá manipulace a montáž – deskový materiál ve standardizovaném formátu
  • Suchá výstavba – nezanáší nežádoucí vlhkost do konstrukce, ihned k použití
  • Akumulační schopnost – napomáhá udržení tepelné pohody v interiéru
  • Ekologicky čistý materiál – vhodný do prostor pro alergiky, žádná zdravotní rizika
  • Rychlá dostupnost – veškeré materiály jsou skladem ihned k dodání

Průběh montáže


Protihluková opatření průmyslu

Z hlediska legislativy bezpečnosti práce je na prvním místě pasivní ochrana pracovníků a až po té mají přijít na řadu pracovní ochranné pomůcky (chrániče sluchu). Je tedy možné pomocí vhodného protihlukového opatření strojů a zařízení snížit celkovou ekvivalentní hlukovou zátěž na pracovišti a tím mimo jiné dosáhnout zařazení do nižší pracovní kategorie, tedy i ušetřit za příplatky zaměstnancům. Druhým klasickým případem při investici do protihlukových úprav jsou stížnosti sousedů na hluk, nebo v pokročilé fázi sporu – překročené hlukové limity.

PROTIHLUKOVÉ KRYTY, KAPOTÁŽE STROJŮ

Protihlukové kryty – kapotáže strojů slouží ke snížení hlukové emise strojů a zařízení do okolního prostředí. Jejich konstrukce se skládá z protihlukových sendvičových panelů, případně pomocné ocelové konstrukce, ventilace, tlumičů hluku a potřebných vstupních a manipulačních otvorů, elektroinstalace. Dodáváme kryty do venkovního i vnitřního prostředí, mobilní kryty, protihlukové kontejnery pro technologické celky, zdvihací, posuvné, protipožární ve finální povrchové úpravě v barvách RAL, pozink nebo nerezové provedení, vše dle možností a potřeb investora. Dobře provedený protihlukový kryt utlumí zdroj hluku až o 25 dB(A).

kryt1

PROTIHLUKOVÉ KABINY, PROTIHLUKOVÉ BUŇKY

Další možností jak chránit zaměstnance od nepříznivých vlivů hluku jsou personální kabiny operátorů, mistrů atp. Protihlukové kabiny nabízí bezpečný, ergonometrický a především klidný prostor pro práci. Kabiny také najdou uplatnění v kancelářích typu open-space, kde zaručí klid pro obchodní jednání, meetingy, soukromý telefonní hovor, nebo místo pro “chvilku klidu“. Princip provedení je stejný jako u protihlukových krytů jen s tím rozdílem, že bývají prosklené, nepotřebují silnou ventilaci, popřípadě jsou klimatizovány a jsou zde použity zdravotně nezávadné zvukově absorpční materiály. Personální kabiny poskytují útlum až 35 dB(A) oproti okolnímu prostředí.

kryt2

PROTIHLUKOVÉ STĚNY

Protihlukové stěny a zástěny najdou uplatnění tam, kde je celkové krytování stroje problematické a ekonomicky nevýhodné, nebo kde je žádoucí ochránit určený prostor před hlukovými emisemi zařízení. Mobilní protihlukové stěny se používají také pro oddělení hlučných pracovišť atp. Toto provedení dokáže snížit hlukové emise až o 10 dB(A).

kryt3

PROTIHLUKOVÉ STĚNY V KOMBINACI S DALŠÍM OPATŘENÍM

Stejné řešení jako u výše zmiňovaných stěn, s tím rozdílem že se pomocí akusticky pohltivých materiálů zabrání odrazu zvukových vln. Útlum až 20 dB(A).

kryt4

PROTIHLUKOVÉ – NEPRŮZVUČNÉ DVEŘE, PROTIHLUKOVÁVRATA

Protihlukové, nebo-li zvukotěsné dveře mají široké uplatnění v komerční i průmyslové výstavbě, infrastruktuře a dalších aplikacích kde je žádoucí zachovat funkci klasických dveří společně s odhlučněním jednotlivých prostor. Útlum až 50 dB(A).

TLUMIČE HLUKU

Tlumiče hluku se používají při vstupu a výstupu u vzduchotechniky, také jsou ve většině případů součástí protihlukových krytů. Snižují hlukové emise ventilátorů a zařízení kde je zapotřebí minimální tlaková ztráta. Tlumiče se dělí na kulisové, buňkové, jádrové (trubkové), spalinové (výfukové) a rezonanční. Útlum až 50 dB(A).

PROTIHLUKOVÉ ŽALUZIE

Podobný případ jako u tlumičů hluku s funkcí že se nechají zabudovat do stěny budovy, jsou protidešťové a mají ochranu proti ptactvu. Vložný útlum až 25 dB(A).