Červenec 26, 2016

Protipožární nástřik

Zvyšujeme požární odolnost pomocí nástřiku PROMASPRAY F250 s nízkou objemovou hmotností, který splňuje hodnoty požární odolnosti až do 240 minut.

  • velmi účinný jako tepelná izolace, zejména při spodní aplikaci na stropní konstrukci
  • nástřik má dobrou přídržnost a soudržnost, nedochází k delaminaci vrstev ani k prasklinám vlivem průhybu konstrukce
  • vzhledem k povaze polosuchého nástřiku lze provádět po etapách (přizpůsobení se situaci na stavbě)
  • možnost barevné povrchové úpravy
  • použití na profily složitějších tvarů
  • rychlost aplikace – časová úspora
  • dlouhá životnost (delší něž většina aplikovaných nátěrů)