Červenec 26, 2016

Foukaná izolace

Velice rychlá aplikace izolace beze spár, odřezků a odpadu. Různé materiály dle konkrétních požadavků projektanta, nebo investora.
Bezkonkurenční aplikace pro vazníkové krovy bungalovů a staveb, izolace půdních prostor u domů a chalup, stěnové, stropní, podkrovní dutiny dřevostaveb, pasivních domů atd.

Princip izolace

Foukaná izolace je metoda aplikace, která se používá při tepelné, akustické a protipožární izolaci budov. Foukaná izolace využívá sypkých materiálů na místo klasických pevných forem. Izolační materiál je dopraven na místo pomocí aplikačního stroje, který rozmělní stlačený materiál a je dopraven hadicí přímo na místo izolace. Výhodou této metody také je, že se izolace přizpůsobí prostoru stavebních konstrukcí. Odpadá tedy nutnost přizpůsobovat deskový izolační materiál pro stavební prvky, nebo naopak přizpůsobovat stavební prvky pro deskový materiál. Tepelná foukaná izolace je bezespárová, nemá odřezky ani nevzniká žádný odpad. Rychlost provedení izolace je podstatně vyšší než u klasických deskových materiálů a zároveň počet potřebných pracovníků je nižší. To ve výsledku znamená, že celková cena za provedení izolace je nižší než u izolace pomocí klasických deskových materiálů.

Proč izolovat

Z celkové energie v domácnostech je podíl na vytápění 73%. Důvod proč izolovat je tedy především úspora do Vašeho rozpočtu. V současnosti je to nejlepší investice, protože je to investice do Vašich úspor a aktuální výše úroků v bance Vám nepřinese tolik naspořených financí jako investice do zateplení. V případě izolace celého objektu se nechá ušetřit až 75% nákladu na vytápění. Máte-li tedy nezateplený objekt kde platíte za energie 50000,- za rok, izolací celého domu uspoříte ročně ca 27000,-. Často se zateplují stěny a vymění okna, ale zapomíná se na strop. Strop je ovšem velice důležitý, protože když se izolují jen stěny, dochází ke komínovému efektu a uspořené teplo rychle odchází prochladlým stropem. Pro zateplení stropu je nejvýhodnější právě foukaná izolace z důvodu rychlého přesunu hmot na místo izolace.

10 důvodů proč si vybrat foukanou izolaci od nás:

  • 1okamžitá úspora nákladů na energie, (návratnost investice už od 3 let)
  • 2využití při kotlíkových dotacích, nebo nová zelená úsporám
  • 3velice rychlá aplikace izolace (izolace stropu během jednoho dne)
  • 4izolace beze spár (izolace v sypké formě důkladně vyplní všechny konstrukční detaily stavby)
  • 5izolace bez odpadu a odřezků (neplatíte za odpad a likvidaci v podobně nespotřebovaného materiálu při řešení konstrukčních detailů a odřezků, jako u deskového materiálu)
  • 6není nutnost rozebírat stávající konstrukci stavby (pro izolaci pomocí foukané izolace potřebujete pouze otvor cca. 10x10cm, kam se strčí hadice a dutina se pod tlakem vyplní)
  • 7není omezen chod domácnosti (hadice se prostrčí oknem a už se izoluje)
  • 8sortiment materiálu (některé materiály nejdou použít v deskové formě, například celulózová izolace, která vyniká svojí měrnou tepelnou kapacitou – v zimě hřeje/ v létě chladí ; odolností proti škůdcům; ekologický výrobek
  • 9zaměření, konstrukční návrh a kalkulace zdarma
  • 10nejdůležitější bod, stroj na foukání šetří pracovní síly a je tady ve spoustě aplikací levnější než parta žíznivých dělníků -)
Chcete vědět více o foukané izolaci? Navštivte stránky foukanaizolacetabor.cz