Leden 1, 2019

Ochrana osobních údajů

V této sekci našeho webu najdete veškeré informace o zásadách a postupech při zpracovávání vaších osobních údajů na našem webu, jakož i vašich právech, a to v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Správce

NOISE CONTROL s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 472, Sedlčany , PSČ: 264 01
IČO: 04825331
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 254160.

Kontaktní údaje správce

E-mail: info@noisecontrol.cz
Poštovní adresa: Měšická 2697, 390 02 Tábor
Informace o použití konkrétních aplikací naleznete v následující části.

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů

Nabízení obchodu a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR.

Seznam osobních údajů

Následující osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa

Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem nutným pro uzavření smlouvy. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Osobní údaje zpracovávány k vyřízení dotazů jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

Údaje o potenciálních klientech shromažďované za účelem marketingové či obchodního sdělení jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

Zdroje pro získání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím kontaktního formuláře. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím obchodní činnosti pracovníků Správce. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.

Zpracování osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři „Napište nám“

Prostřednictvím kontaktního formuláře se nás na cokoliv můžete zeptat nebo společně můžeme začít jednat o spolupráci. V rámci kontaktních formulářů pracujeme s Vaším jménem, e-mailovou adresou. Tyto údaje zpracováváme jen za účelem vytvoření nabídky našich služeb, jednání o nabídce nebo pro odpověď na Váš dotaz, a to nejdéle 12 měsíců od odeslání formuláře, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracovávání svých údajů.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Vezměte, prosím, na vědomí, že dle GDPR máte právo:

  • požadovat od nás informace o zpracovávání osobních údajů,
  • na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů,
  • odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů,
  • obrátit se na nás nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování našich povinností v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

S výše uvedenými požadavky se můžete obrátit na e-mailovou adresu info@noisecontrol.cz, nebo na adresu správce.

Udělený souhlas můžete odvolat dle postupu uvedeném v textu příslušného souhlasu se zpracováním osobních údajů.